På uppsalavatten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Pågående arbeten

Här hittar du mer information om våra pågående arbeten för vatten, avlopp och avfall.

Saknar du information om någonting? Kontakta vår kundtjänst.

Kontakta kundtjänst


 • Vattholmavägen

  Måndag den 9 april sätter arbetet med omläggning av vattenledningar i Vattholmavägen igång.
  5 april 2018
 • Ärentunaskolan

  Just nu pågår omläggning av vatten- och avloppsledningar vid Ärentunaskolan i Storvreta.
  27 mars 2018
 • Kungsgatan

  Arbetet med omläggning av vatten- och avloppsledningar i Kungsgatan fortskrider.
  15 februari 2018
 • Arbeten med gas- och vattenledningar, Kungsängen

  Uppsala Vatten ska lägga nya gas- och vattenledningar mellan Kungsängsverket och biogasanläggningen vid Kungsängens gård.
  18 december 2017
 • Sunnerstavägen-Doppingvägen

  Uppsala Vatten påbörjar omläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar i Sunnerstavägen och Doppingvägen.
  8 december 2017
 • Sveddvägen, Sunnersta

  Start i vecka 44 kommer vi att lägga om vatten-, dagvatten-, och spillvattenledningarna till några fastigheter på Sveddvägen. Arbetet beräknas slutföras under vecka 49, år 2017.
  28 november 2017
 • Gåvsta-Rasbo

  Uppsala Vatten kommer att lägga om vatten- och spillvattenledningar i närheten av Gåvsta skola och Rasbo församlingshem. Arbetena beräknas starta vecka 49 och avslutas i januari 2018.
  28 november 2017
 • Lindbacken

  Uppsala Vatten färdigställer gaturummet på Hagtorpsvägen och Alkällsvägen.
  17 november 2017
 • Påbörjad utbyggnad i Svia-Skölsta

  Uppsala Vatten har påbörjat arbetet att bygga gator och ledningar för vatten och avlopp i Svia-Skölsta.
  18 april 2018
 • Stationsgatan

  Arbetet med nyanläggning av vatten- och avloppsledningar på Stationsgatan är nu avslutat.
  11 december 2017
 • Storgatan/Vaksalagatan

  Uppsala Vatten är färdiga med VA-omläggningen på Storgatan/Vaksalagatan. Uppsala Kommuns entreprenör Markona sköter ombyggnaden av den nya paradgatan och är kvar på platsen.
  11 oktober 2017
 • Sätunavägen i Björklinge

  Vi byter ut befintliga vatten- och spillvattenledningar då dessa är i dåligt skick. På grund av luktproblem för närboende sätter vi även in en avluftningsbrunn som minskar mängden svavelväte.
  8 januari 2018
 • Södra Gunsta

  Våren 2017 påbörjades arbetet i Södra Gunsta. Arbetet genomförs i samarbete med Uppsala kommun för att bygga en ny infrastruktur i Södra Gunsta. Uppsala Vatten leder utbyggnad av gator, VA, el och tel ...
  21 september 2017
 • Gamla Salavägen, Vänge

  Även vattenledningar kan bli gamla . Därför ska Uppsala vatten renovera cirka 100 meter vatten- och spillvattenledningar i Vänge.
  16 augusti 2017
 • Bäcklösa

  I samverkan med Uppsala kommun har Uppsala Vatten påbörjat utbyggnad av ny infrastruktur med gator och vatten och avlopp i Bäcklösa. Arbetet startades 2016 och beräknas pågå fram till i slutet av 2018 ...
  14 februari 2017
 • Östra Sala backe

  Uppsala Vatten, i samarbete med Uppsala kommun, bygger ut och om infrastrukturen utmed det gamla kraftledningsstråket längs Fyrislundsgatan för att förbereda inför nybyggnation av bostäder i området, ...
  30 maj 2016
 • Gunsta-Länna

  Under 2014-2015 har det pågått ett arbete med att dra vatten- och avloppsledningar från Uppsala till Gunsta och Länna. Det arbetet är avslutat och nu är de nya ledningarna är i drift.
  29 september 2017

Känner du dig tillräckligt informerad?

För att vi ska kunna förbättra informationen om våra pågående arbeten vill vi gärna veta vad du tycker. Svara gärna på vår snabba enkät!

Svara på enkäten