På uppsalavatten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Pågående arbeten

Här hittar du mer information om våra pågående arbeten för vatten, avlopp och avfall.

Saknar du information om någonting? Kontakta vår kundtjänst.

Kontakta kundtjänst


 • Kungsgatan

  Nyläggning av VA-ledningar på Kungsgatan, vid kvarteret Vävstolen, fortsätter from vecka 35.
  16 augusti 2017
 • Rapsgatan – Stångjärnsgatan

  Omläggning av VA-ledningar i Rapsgatan och korsningen med Stångjärnsgatan kommer att medföra att Stångjärnsgatan är avstängd för trafik söder ifrån.
  14 augusti 2017
 • Bruksvägen och Skogsbergsvägen i Eriksberg

  Uppsala Vatten planerar att starta ett omläggningsarbete av va-ledningar i Eriksberg under oktober.
  16 augusti 2017
 • Rapsgatan

  Uppsala Vatten har påbörjat arbetet att lägga om ledningar för vatten och avlopp längs Rapsgatan.
  5 juli 2017
 • Sunnerstavägen-Doppingvägen

  Uppsala Vatten påbörjar ett omläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar i Sunnerstavägen och Doppingvägen.
  16 augusti 2017
 • Storgatan/Vaksalagatan

  Under vecka 33 börjar arbetet med omläggning av befintliga ledningar för vatten mellan korsningarna Storgatan/Vaksalagatan och Storgatan/Roslagsgatan.
  16 augusti 2017
 • Sätunavägen i Björklinge

  Vi byter ut befintliga vatten- och spillvattenledningar då dessa är i dåligt skick. På grund av luktproblem för närboende sätter vi även in en avluftningsbrunn som minskar mängden svavelväte.
  16 augusti 2017
 • Södra Gunsta

  Våren 2017 påbörjades arbetet i Södra Gunsta. Arbetet genomförs i samarbete med Uppsala kommun för att bygga en ny infrastruktur i Södra Gunsta. Uppsala Vatten leder utbyggnad av gator, VA, el och tel ...
  8 maj 2017
 • Skivlingsparken, Norby

  Vi kommer att lägga om ledningarna för vatten och avlopp i Skivlingsparken i Norby, nära Malmaskolan.
  25 juli 2017
 • Påbörjad utbyggnad i Skölsta

  Under våren 2016 byggdes en ny väg till Skölsta. Nu påbörjar Uppsala Vatten arbetet med nya ledningar för vatten och avlopp. Upphandlingen av entreprenör är klar och Peab Anläggning AB har tilldelats ...
  6 juli 2017
 • Gamla Salavägen, Vänge

  Även vattenledningar kan bli gamla . Därför ska Uppsala vatten renovera cirka 100 meter vatten- och spillvattenledningar i Vänge.
  16 augusti 2017
 • Marknadsgatan

  Vi har påbörjat förnyelsearbetet för VA vid Marknadsgatan, i Gränby.
  6 februari 2017
 • Bäcklösa

  I samverkan med Uppsala kommun har Uppsala Vatten påbörjat utbyggnad av ny infrastruktur med gator och vatten och avlopp i Bäcklösa. Arbetet startades 2016 och beräknas pågå fram till i slutet av 2018 ...
  14 februari 2017
 • Kungsgatan

  Vecka 31 startar vi arbetet med nyläggning av vatten- och avloppsledningar i kvarteret Vävstolen vid Kungsgatan eftersom det ska byggas nya bostäder i området.
  27 juli 2016
 • Östra Sala backe

  Uppsala Vatten, i samarbete med Uppsala kommun, bygger ut och om infrastrukturen utmed det gamla kraftledningsstråket längs Fyrislundsgatan för att förbereda inför nybyggnation av bostäder i området, ...
  30 maj 2016
 • Gunsta-Länna

  Under 2014-2015 har det pågått ett arbete med att dra vatten- och avloppsledningar från Uppsala till Gunsta och Länna. Det arbetet är avslutat och nu är de nya ledningarna redo att tas i drift.
  6 september 2016

Känner du dig tillräckligt informerad?

För att vi ska kunna förbättra informationen om våra pågående arbeten vill vi gärna veta vad du tycker. Svara gärna på vår snabba enkät!

Svara på enkäten