På uppsalavatten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Nyheten publicerad: den 17 maj 2017

Sätunavägen i Björklinge

Vi byter ut befintliga vatten- och spillvattenledningar då dessa är i dåligt skick. På grund av luktproblem för närboende sätter vi även in en avluftningsbrunn som minskar mängden svavelväte.

Ledningarna utmed Sätunavägen från Långsjögränd till Granbolundsvägen kommer att läggas om. Där det är möjligt kommer ledningarna att förläggas med schaktfri metod.

I samband med ledningsomläggningen kan det bli vissa störningar i vattenleveransen för närboende, t ex lägre tryck och kortare avstängningar (ca 30 minuter). Vid eventuellt längre vattenavstängning får ni meddelande om det. OBS: tänk på att det kan vara bra att förvara lite vatten i kylskåpet!

Bil- och gångtrafiken på Sätunavägen kommer att påverkas på sträckan mellan Långsjögränd och Granbolundsvägen. Under en del av byggtiden kommer korsningen Sätunavägen-Granbolundsvägen att ha mycket begränsad framkomlighet. Infarter till fastigheter och lokalgator kommer i möjligaste mån att hållas intakta.

Arbetet beräknas vara färdigt i slutet av januari 2018.

Uppsala Vatten utför arbetet i egen regi med underentreprenörer som utför den schaktfria ledningsomläggningen.

Fler arbeten