På uppsalavatten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Nyheten publicerad: den 26 oktober 2017

Påbörjad utbyggnad i Skölsta

Uppsala Vatten har påbörjat arbetet att bygga gator och ledningar för vatten och avlopp i Skölsta.

Utbyggnadsarbetet i Skölsta

Under våren 2016 byggdes en ny väg till Skölsta. Uppsala Vatten i samarbete med Uppsala kommun har påörjat arbetet med att bygga gator och ledningar för vatten och avlopp i Skölsta. Utbyggnaden sker i etapper med start vid den nya vägen kring ”Äppelbyn”. Upphandlingen av entreprenör för den första delen är klar och PEAB Anläggning AB har tilldelats uppdraget. 

Utbyggnaden av gator och ledningar för både den nya och befintliga bebyggelsen kommer att pågå under flera år. De befintliga fastigheter som ligger utmed den första delen av ledningsutbyggnaden kommer att kunna anslutas till allmänt vatten- och spillvattenavlopp under 2018/19. Övrig befintlig bebyggelse beräknas kunna anslutas etappvis under perioden 2020-2022.

Den första etappen av ledningsutbyggnaden går via Svia byväg och Äppelbyn och fastigheter som ligger utmed den har möjlighet att ansluta under 2018/2019 och kommer att kontaktas med mer information separat inom kort. De fastigheter som inte omfattas av den första etappen planeras kunna ansluta år 2020-2022 och kommer att kontaktas vid ett senare tillfälle.

Byggtider

Vad händer just nu?

Tyvärr så har vår entreprenör PEAB varit tvungen att nyttja Svia Byväg för byggtrafik i större omfattning än vad som var planerat eftersom uppförandet av den planerade byggvägen har blivit försenat. Vi beklagar störningarna från byggtransporterna på Svia byväg och ber om överseenade för detta under en begränsad tid. Vi gör allt för att begränsa antalet transporter per dag på Svia byväg.

Den 15 januari 2018 kommer Peabs underentreprenör Bergentreprenad att påbörja krossningsarbete i området. Arbetet kommer att pågå under cirka sju veckor. Krossningsarbete innebär att det kommer att bullra. 

Arbetstiderna för krossningsarbete är vardagar klockan 07.00 - 17.00.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Mikael Sjödin, Peab, 073-337 23 33 eller Martin Janson, bergentreprenad, 070-420 09 54.

Den 4 oktober 2017 började Peabs underentreprenör Bergentreprenad sprängning för ny infrastruktur i Skölsta.

Sprängningar genomförs under dagtid på vardagar kl. 07.00–18.00.

Alla sprängningar kommer att föregås av korta varnings ljud med efterföljande lång signal vid utförd sprängning.
Önskar du även få ett SMS som säger till innan varje sprängning; maila ditt telefonnummer till madelene@bergentreprenad.se.

Fastighetsbesiktningar inför sprängning påbörjades v.36 och fortskrider i takt med utbyggnaden. Fastighetsbesiktningarna utförs av Bjerking AB.

Samtidigt fortsätter Peab utbyggnaden av infrastuktur i området. Utbyggnaden startar vid Skölstavägen kring ”Äppelbyn” och fortsätter österut. För de närboende i Skölsta kan byggarbetet innebära viss störning så som buller, byggtrafik och försämrad framkomlighet.

Från och med januari och fram till sommaren 2018 kommer Uppsala Vatten att utföra inmätningar i området för att samla information inför det fortlöpande arbetet med utbyggnaden av VA. De mark, - och fastighetsägare som blir berörda inmätningen kommer att kontktas personligen.

Varför bygger vi nya VA-ledningar i Skölsta?

Utbyggnaden av den nya vägen var en förutsättning för att Uppsala kommun, i samarbete med Uppsala Vatten, ska kunna fortsätta med arbetet för att möjliggöra ny utbyggnation av området inom Skölsta.

Uppsala Vatten ansvarar för att lägga ledningar för vatten och avlopp för att säkerställa vattenförsörjningen och avloppshanteringen inom Skölsta. Uppsala kommun ansvarar i sin tur för utbyggnad av gator, cykel- och gångvägar samt parker och lekplatser.

Ansluta dig till VA-nätet

För boende inom verksamhetsområde kan anmälan göras genom att fylla i blanketten Anmälan om VA-anslutning för enbostadshus (villor/radhus), som du hittar under Trycksaker och blanketter.

Om du har frågor kring din anslutning till VA-nätet ber vi dig kontakta vår kundtjänst på telefon 018-727 94 00 vardagar 9.00-12.00 och 12.30-15.00 eller via e-post kundtjanst@uppsalavatten.se.

Vill du veta mer?

Har du frågor om entreprenadarbetet i området och hur den berör till exempel din fastighet är du välkommen att kontakta Peabs platschef Mikael Sjödin, tel 08-6236800.

Har du frågor om utbyggnaden av vatten och avlopp eller om anslutning till VA-nätet kan du kontakta vår kundtjänst  på telefon 018-727 94 00 vardagar 09.00–12.00 och 12.30–15.00 (lunchstängt 12.00–12.30).

Vill du veta mer om utbyggnaden i Skölsta när det gäller gator, cykel- och gångvägar, lekplatser eller parker kan du kontakta Uppsala kommun växel på telefon 018-727 00 00 och de kopplar dig vidare till rätt avdelning, eller läs mer på Uppsala kommuns hemsida.

Har du funderingar kring enskilt avlopp kan du kontakta Miljöförvaltningen på telefon 018-727 43 04, måndag- torsdag 9.00-11.00

Utbyggnadsområdet i Skölsta

Detaljplan för ny bebyggelse i Skölsta

Fler arbeten