För hyresvärdar och bostadsrättsföreningar

Boende stor bredvid grön soptunna i gemensamt miljörum

Som representanter för ett hyreshus eller en bostadsrättsförening kan ni använda sigillet för ett cirkulärt Uppsala för att visa att ni aktivt arbetar med att återbruka, återvinna och minska er dricksvattenförbrukning. Då visar ni samtidigt att ni arbetar för att alla ska kunna bidra till ett
cirkulärt Uppsala.

När ni använder Uppsala Vattens sigill är det viktigt att skapa förutsättningar för era boende att agera klimatsmart. I ett cirkulärt Uppsala ska det vara lätt att göra rätt men då måste information och rätt medel erbjudas. Nedan följer tips som ni kan tänka på för att engagera och underlätta i arbetet för ett cirkulärt Uppsala.

Tips för att arbeta för ett cirkulärt Uppsala i din fastighet

  • Genom att placera ut sorteringskärl som är ordentligt uppmärkta blir det enklare för boende att göra rätt.
  • Sätt upp skyltar med tydlig information om källsortering.
  • Informera boende om sigillet så de förstår vad det innebär. Ju fler som vet vad sigillet innebär desto fler kan engagera sig och bidra.
  • Utse gärna en sigillansvarig som kan informera och svara på frågor.
  • Tipsa gärna boende om källsorteringslösningar som passar under diskbänken eller någon annanstans i hemmet.
  • Förklara för boende att hyran kan höjas när avfall inte sorteras i rätt sorteringskärl. Då får bostadsrättsföreningen en felsorteringsavgift.

Utbildning och rådgivning

Som medlem i Cirkulärt Uppsala finns det en källsorteringsutbildning och några tillfällen för avfallsrådgivning som är möjliga att boka.

Ladda ner sigillet och visa att du är med!

Var med och bidra i arbetet för ett cirkulärt Uppsala, ansök om sigillet.

Behöver du sorteringsskyltar till återvinningsrummet?

Här finns sorteringsskyltar på flera olika språk, som du kan ladda ner och använda om du behöver skylta upp återvinningen.

Sorteringsskyltar på svenska

Sorteringsskyltar på andra språk

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-10-20T13:54:59
Last modified:
2024-02-06T13:37:05
Published:
2022-10-28T15:16:33
Last published:
2024-02-06T13:50:10
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id