Hoppa till innehållet

Arbeten i Järlåsa, Gripensvärdsvägen

Just nu utför vi omläggningsarbete av vatten- och avloppsledningar på Gripensvärdsvägen.

Arbetet sker etappvis och i de fall vi behöver stänga av vattnet en längre stund (över en timme) kommer vi meddela detta innan till berörda fastigheter i området.

Kortare vattenavstängningar i privatbostäder aviseras inte. 

Arbetet är planerat att bli färdigt i mars/april 2019. Återställningsarbetet kommer att pågå under sommaren 2019.

Fler arbeten

Senast uppdaterad 20 maj 2019