Hoppa till innehållet

Björkvägen, Knutby

Uppsala Vatten ska lägga om en vattenledning längs med Björkvägen, Knutby, samt dag-, spill- och vattenserviser på sträckan. Arbetet är planerat att påbörjas under vecka 25 och beräknas vara färdigt v. 43.

Anledning till förnyelsen är för att vattenledningen har haft driftstörningar i en sådan omfattning att den bör åtgärdas. Samtidigt passar vi på att lägga om serviserna på sträckan.

I samband med ledningsomläggningen kan det komma att bli vissa störningar i vattenleveransen till en del fastigheter så som till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. Information angående detta kommer att gå ut till berörda fastigheter i god tid innan.

En del byggtrafik kommer att förekomma till och från arbetsområdet och därmed också eventuella olägenheter med buller och vibrationer. Följ aktuell skyltning i området. 

Arbetet pågår: kl 07:00 till kl 16:00

Senast uppdaterad 04 augusti 2020