Till sidans huvudinnehåll

Gamla Uppsalagatan och Iduns väg

I kvarteret Gamla Uppsala 53:7 (Gamla Uppsalagatan 104-124 och Iduns väg 45-53) kommer Uppsala Vatten att lägga nya vatten- och avloppsledningar inför kommande bebyggelse.

Arbetet påbörjas under vecka 49 2021 och beräknas vara klart under vecka 8 2022.

VA-ledningsarbetena innebär att det kommer att bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet. Det kan också förekomma olägenheter med buller och vibrationer. Avstängningar för cykel- och gångtrafik förekommer, följ tillfällig skyltning.

Uppdatering 17 februari: VA-ledningsarbetet är nu genomfört. Vi inväntar nu återställning som kommer att genomföras till våren när vädret tillåter, då asfaltering kräver varmare väder. Tills dess kommer delar av cykel/gångbanan vara avstängd, följ aktuell skyltning.

 

Arbetet pågår: kl 07:00 till kl 17:00

Senast uppdaterad 17 februari 2022