Hoppa till innehållet

Gamla Uppsalagatan och Vattholmavägen

I Norra Kapellgärdet och Kvarngärdet växer en ny stadsstruktur fram med en blandning av bostäder och service i form av förskola, vårdboende och verksamhetslokaler. För att möjliggöra byggnationen av bostäder i dessa områden krävs att vi anpassar vatten- och avloppsledningar i området.

Vi kommer därför att lägga om ledningar för vatten och avlopp i området. Arbetet på Gamla Uppsalagatan och Vattholmavägen beräknas starta i mars 2019 och arbetet beräknas vara klart under 2020. 

Hur påverkas trafiken?

Under arbetets gång kommer Gamla Uppsalagatan mellan Vattholmavägen och Tycho Hedéns väg att få starkt begränsad framkomlighet för biltrafik då delar av gatan spärras av. Under kortare perioner kommer Vattholmavägen stängas av helt för trafik. Gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik kommer att ledas om.

Vattholmavägen
Mellan den 3 juni och 15 september kommer Vattholmavägen och delar av Gamla Uppsalagatan att vara avstängd för personbilar (rödmarkerat på bilden). Buss i linjetrafik, gående och cyklister påverkas inte av avstängningen. Gatan stängs av för att det behövs mer utrymme för de arbeten som pågår där nu. 

avstangning-vattholmavagen.png

 

Gamla Uppsalagatan-Djäknegatan
Vatten- och avloppsarbete pågår på gång- och cykelvägen mellan Gamla Uppsalagatan och Djäknegatan. Du kan passera de olika arbetsområdena, men framkomligheten är begränsad. Läs och följ skyltningen på plats.

gamlauppsalagatan.JPG

 

Läs mer om utvecklingen av området Norra Kappelgärdet och Kvarngärdet på kommunens webbplats.

Senast uppdaterad 29 maj 2019