Till sidans huvudinnehåll

Garverigatan i Librobäck

Uppsala Vatten har tillsammans med Uppsala kommun påbörjat byggnation av allmänna gator och allmänna va-ledningar på Garverigatan i Librobäck. 

Arbetet med utbyggnad av va-ledningarna påbörjades i februari och arbetet med va-ledningarna planeras att avslutas i slutet av 2020. Arbetet omfattar cirka 1400 meter va-ledningar och en dagvattendamm. Hela projektet planeras att avslutas sommaren 2021. 

Librobäck ska förvandlas från ren industrimiljö till en blandad stadsdel med handel, service, fritid och rekreation. Läs mer om området på Uppsala kommuns hemsida.  (öppnas i ett nytt fönster)

Arbetet pågår: kl 00:00 till kl 00:00

Senast uppdaterad 05 maj 2020