Till sidans huvudinnehåll

Geoteknisk undersökning Ärnevi, Gunsta

Under vecka 4 kommer det att genomföras en geoteknisk undersökning i Ärnevi i Gunsta.

Undersökningen görs för att utreda möjligheter för eventuell kommande VA-utbyggnad i området. Undersökningen utförs med en vagn utrustad med georadar. Undersökningen görs på vägarna i området och det kan uppstå hinder i framkomligheten.

Vänligen håll vägen framkomlig. Kontakta oss på 018-727 94 00 om ni har några frågor. 

 

 

Arbetet pågår: kl 00:00 till kl 00:00

Senast uppdaterad 20 januari 2022