Till sidans huvudinnehåll

Gränbyparken

Uppsala Vatten ska lägga om ledningar vid Gränbyparken. Påverkade gator blir Solskensgatan, Tövädersgatan, Dimgatan, Regngatan, Stormgatan, Molngatan och Blixtgatan. Arbetet kommer att ske från parkeringen i änden på gatan och sedan ned längs med cykel- och gångvägen mot Gränbyparken. Arbetena är planerade att påbörjas under hösten 2020 och avslutas under våren 2022. 

Anledningen till att vi förnyar ledningarna är att edningarna är i dåligt skick med sprickor, rötter och svackor. Genom förnyelsen minskar vi risken för framtida driftstörningar så som vattenläckor.

Arbetet innebär att det kan komma att bli vissa störningar i vattenleveransen, exempelvis lägre tryck eller kortare avstängningar under arbetets gång. Det kan också bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet och därmed kan också eventuella olägenheter med buller och vibrationer förekomma. Följ aktuell trafikskyltning.

Vi kommer att skicka sms till dig vid eventiuella driftstörningar så som vattenavstängningar. Kontrollera gärna att du kan ta emot sms från oss här 

Planerad projektgång

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras. Kika i tabellen och kartan här för att se när arbeten kommer att utföras på respektive gata. 

 

Gatunamn

Nr

Start

Slut

Blixtgatan

1

v. 48 2020

v. 4, 2021

Molngatan

2

v. 6, 2021

v. 15, 2021

Stormgatan

3

v. 22, 2021 

v. 29, 2021

Regngatan

4

v. 35, 2021

v. 42, 2021

Dimgatan

5

v. 2, 2022

v. 20, 2022

Tövädersgatan

6

v. 15,2022

v. 28, 2022

Cykelbana vid Gränbyparken

7

v. 44, 2021

v. 7, 2022

Solskensgatan

8

v. 8, 2022

v. 15, 2022

 

Arbetet pågår: kl 14:00 till kl 23:00

Senast uppdaterad 11 maj 2022