Till sidans huvudinnehåll

Greta Arvidssons väg

Uppsala Vatten ska förlänga vatten- och avloppsledningarna i Greta Arwidssons väg. Arbetena påbörjades under v 9 2021, och beräknas att vara färdiga under vecka 24 2021.

Uppdatering 210607: Alla VA-arbeten är färdiga. Återfyllning och återställning beräknas vara klart under vecka 24.

 

Fastighetsägare för Gamla Uppsala 21:52 har inkommit med en VA-anmälan. Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten. Med anledning av detta avser Uppsala Vatten försörja kommande fastigheter med en uppsättning förbindelsepunkter per fastighet. Uppsala Vatten behöver därför utöka befintligt ledningsnät och bygga ledningsnät inom fastigheten. Området är beläget inom detaljplanen för Berget.

Arbetena innebär att det kommer att bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet och därmed kan också eventuella olägenheter med buller och vibrationer förekomma.

Har du frågor?
Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Mattias Nyberg som är VA-Projektör på Uppsala Vatten och Avfall. Du når honom lättast på
telefon 018-727 95 88 eller e-post: mattias.nyberg@uppsalavatten.se.

Arbetet pågår: kl 00:00 till kl 00:00

Senast uppdaterad 18 maj 2021