Hoppa till innehållet

Gröna gatan

I slutet av maj 2018 startade vi arbetet med omläggning av vatten- och avloppsledningar i Gröna gatan. Arbetet fram till Gröna gatan 17B är klart och asfalten ska återställas. Nästa etapp på tur är Gröna gatan 17B-19B. Arbetet med den etappen planeras att starta den 16 september 2019. Arbetet beräknas vara färdigt ungefär till februari 2020.

Vid den aktuella etappen kommer det vara begränsad framkomlighet i trafiken och de parkeringsplatser som berörs kommer inte gå att använda under tiden som arbetet pågår.

Avstängda parkeringsplatser

Du som har en parkeringsplats längs med Gröna gatan kommer få närmare information från Uppsala hem om när just din parkeringsplats stängs av. Det gäller bara boende som har parkeringsplatser längs med Gröna gatan, parkeringsgaragen påverkas inte.

Arbetet sker etappvis för att minimera trafikpåverkan, men vissa etapper behöver vi återkomma till för att kunna slutföra arbetet för hela sträckan.

Vi förnyar ledningsnätet för att minska risken för driftstörningar i framtiden.

Fler arbeten

Senast uppdaterad 20 maj 2019