Till sidans huvudinnehåll

Gunsta 1:2

Uppsala Vatten lägger vatten och avloppsledningar för detaljplanen Gunsta 1:2. Arbetet startar under vecka 41 i oktober 2020. Arbetet beräknas vara färdigt till sommaren 2021. Berörda fastigheter kan börja kopplas in från sommaren 2022 när det intilliggande projektet Södra Gunsta är färdigt.

De fastigheter som ligger i direkt anslutning till detaljplanen längs Ärnevilundsvägen inkluderas i arbetet och dessa kommer att ges förbindelsepunkter.

Skanska är Uppsala vattens entreprenör och startar med förberedande arbeten vecka 41.

Under byggtiden kommer boende i närheten att uppleva vissa anpassningar:

  • En tillfällig väg kommer att fungera som tillfartsväg för åtkomst till fastigheter som ligger söder om pågående schakt i Ärnevilundsvägen
  • Soptunnor kommer att flyttas under byggtiden till markeringar enligt karta. Detta kommer att utföras av entreprenören, berörda fastighetsägare kommer att informeras varefter.
  • Boende kommer kunna parkera sin bil på anvisad plats medan det är öppen schaktgrav framför respektive fastighets infart.
  • Se kartan för alla tillfälliga förändringar , pdf

Arbetet pågår: kl 00:00 till kl 00:00

Senast uppdaterad 16 oktober 2020