Hoppa till innehållet

Hjalmar Brantingsgatan

Under vecka 44 genomfördes första etappens arbete vid Hjalmar Brantingsgatan 2-4 för ny- och omläggning av VA-serviser.

Arbetet är uppdelat i två etapper där första etappen innebär ny- och omläggning av VA-serviser vid Hjalmar Brantingsgatan 2-4. Andra etappen innefattar nyläggning av en dagvattenledning, omläggning av vatten och spillvattenledningar samt omläggning av resterande VA-serviser på sträckan.

Grunden till arbetet ligger i Uppsalahems förändring och utveckling av kvarteret Sverre där det sker en ombyggnad, tillbyggnad och påbyggnad av hyresrätter. För att kunna försörja denna byggnation så har det önskats ytterligare VA-serviser. För att kunna försörja fastigheten med en dagvattenservis läggs en ny dagvattenledning. I samband med det arbetet läggs även vatten- och spillvattenledningar samt resterande serviser om i den aktuella sträckan.

Andra etappens arbete är planerat att påbörjas under början av år 2020. 

Senast uppdaterad 24 oktober 2019