Hoppa till innehållet

Kapellgatan och Portalgatan

Uppsala Vatten planerar att lägga om ledningar vid Kapellgatan och delar av Portalgatan. Arbetet är planerat att påbörjas under vecka 9 och beräknas att slutföras under vecka 20.

Anledning till förnyelsen är att ledningarna i Kapellgatan inte längre uppfyller fastställda funktionskrav. Renoveringen innebär att vi minskar risken för stopp i ledningar och därmed också minskar risken för källaröversvämningar.

Arbetena innebär att det kommer bli byggtrafik till och från arbetsplatsen samt att eventuella olägenheter med buller och vibrationer kan förekomma inom området. Kapellgatan kommer att vara stängd för genomfart under delar av arbetet, följ därmed aktuell skyltning.

I samband med ledningsomläggningen kan det eventuellt förekomma vissa störningar i vattenleveransen till Er fastighet, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. Om detta blir aktuellt informerar vi berörda innan vattenavstängning sker.

 

Senast uppdaterad 26 februari 2020