Hoppa till innehållet

Kv Sverre, Hjalmar Brantingsgatan

Uppsala Vatten och Avfall genomför en om- och nyläggning av VA-ledningar i Hjalmar Brantingsgatan, från korsningen Väderkvarnsgatan till korsningen Botvidsgatan. Arbetet med etapp 2 kommer att utföras under vecka 2-5 2020.

Nu utför vi arbetet med sista etappen, etapp 2, på sträckan. Andra etappen innebär nyläggning av dagvattenledning, omläggning av spill- och vattenledningar samt omläggning av resterande VA-serviser på sträckan.  Under etapp 1 byggde vi nya serviser till fastigheten vid Hjalmar Brantingsgatan 2. 

I samband med ledningsomläggningen kan det bli vissa störningar i vattenleveransen till vissa fastigheter, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. Information om eventuella avstängningar kommer till berörda i god tid innan. Begränsad framkomlighet på Hjalmar Brantingsgatan, följ aktuell trafikanvisning.

 

Senast uppdaterad 30 december 2019