Hoppa till innehållet

Långsjögränd Björklinge

Uppsala Vatten ska lägga om vatten och avloppsledningar i Långsjögränd. Arbetena är planerade att påbörjas under vecka 11, och beräknas att vara färdigt under vecka 19.

Vi lägger om ledningarna för att minimera risken för återkommande läckor och läckage från vattenledningen. Vi vill även förstärka kapaciteten på tryckspillvattenledningen inför kommande byggnation av den pumpstation som står vid Långsjögränd. Samtidigt passar vi även på att lägga om spillvattenledningen.

Arbetena innebär att det kommer bli byggtrafik till och från arbetsplatsen och därmed kan eventuella olägenheter med buller och vibrationer förekomma. En tillfällig väg har anlagts för att säkerställa framkomlighet för boende, utryckningsfordon och arbetsmaskiner.

I samband med ledningsomläggningen kan det förekomma vissa störningar i vattenleveransen till fastigheter i närheten, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. Om detta blir aktuellt informerar vi berörda innan vattenavstängning sker.

 

Senast uppdaterad 09 mars 2020