Till sidans huvudinnehåll

Lärkträdsvägen, Länna

Uppsala Vatten ska förnya vattenledning vid Lärkträdsvägen. Arbetet är planerat att påbörjas vecka 22 och avslutas vecka 24 2021. Anledningen till förnyelsen är att förbättra konditionen och säkerställa att ledningen uppfyller gällande funktionskrav. Samtidigt minskar vi risken för framtida driftstörningar.

I samband med ledningsomläggningen kan det komma att bli vissa störningar i vattenleveransen till din fastighet, till exempel lägre tryck eller kortare avstängningar. Arbetena innebär också att det kommer att bli en del byggtrafik till och från området och därmed också eventuella olägenheter med buller och vibrationer. Trafikavstängningar och omledning kommer att förekomma, följ därmed aktuell skyltning. Arbetsområdets ungefärliga utbredning ser du nedan.

lärkträdsvägen, länna.png

 

Sms-utskick vid eventuella vattenavstängningar

För att säkerställa att du får sms-utskick vid eventuella vattenavstängningar eller andra driftstörningar kan du redigera dina uppgifter på www.uppsalavatten.se/sms.

Arbetet pågår: kl 00:00 till kl 00:00

Senast uppdaterad 21 maj 2021