Till sidans huvudinnehåll

Ledningsarbeten Jumkilsgatan

Uppsala Vatten ska bygga ut dagvattenledningen i Jumkilsgatan. Arbetena är planerade att påbörjas under augusti 2022 och beräknas att vara färdiga under september 2022.

I samband med ledningsomläggningen kan det bli vissa störningar i vattenleveransen till din fastighet, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. Om detta blir aktuellt kommer berörda få information innan en vattenavstängning. På www.uppsalavatten.se/sms kan du kontrollera att ditt nummer är kopplat till rätt adress för att motta sms-utskick vid driftstörningar. Till exempel är oftast tjänstetelefoner kopplade till företagets fakturaadress och inte din bostadsadress.

Arbetena innebär byggtrafik till och från arbetsområdet och det kan förekomma eventuella olägenheter med buller och vibrationer.

Arbetena innebär också att trafiken kommer att ledas om på Jumkilsgatan, följ aktuell trafikskyltning.

Närmare information om arbetstider kommer att lämnas av arbetsledningen innan arbetet påbörjas.

Arbetet pågår: kl 07:00 till kl 17:00

Senast uppdaterad 28 juni 2022