Till sidans huvudinnehåll

Ledningsomläggning Björkhagsvägen

Uppsala Vatten ska lägga om vatten- och avlopps-ledningar i Björkhagsvägen. Arbetet startar i oktober 2021 och beräknas vara klart april 2022.

Anledning till förnyelsen av ledningarna är nedsatt funktion på grund av rötter som trängt in i ledningarna och orsakat sprickor. Arbetet kommer att starta vid Svampvägen och fortsätta längs Björkhagsvägen för att sedan avslutas vid Tallbacksvägen.

I samband med ledningsomläggningen kan det bli vissa störningar i vattenleveransen till din fastighet, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. Om detta blir aktuellt kommer berörda få information innan en vattenavstängning. På www.uppsalavatten.se/sms kan du kontrollera att ditt nummer är kopplat till rätt adress för att motta sms-utskick vid driftstörningar. Till exempel är oftast tjänstetelefoner kopplade till företagets fakturaadress och inte din bostadsadress.

Arbetena innebär ändringar i trafiken för de gator och vägar som berörs av ledningsomläggningen.  Eventuellt kommer sprängarbeten utföras och olägenheter med buller och vibrationer kan förekomma. Vi kommer i samarbete med en konsult genomföra fasadbesiktning för de hus som ligger i nära anslutning till området som påverkas av sprängarbetena - separat information skickas till berörda fastigheter. 

Den här sidan uppdateras med övergripande information om projektet vartefter det fortskrider.

Arbetet pågår: kl 00:00 till kl 00:00

Senast uppdaterad 04 oktober 2021