Till sidans huvudinnehåll

Mälarvägen, Sunnersta

Uppsala Vatten ska lägga nya ledningar i Mälarvägen i Sunnersta. Arbetet är planerat att påbörjas under vecka 40 och beräknas vara färdigt under december 2020. Återställning av gatan och asfaltering kommer att ske under våren 2021. 

Att vi förnyar ledningarna beror på att vi ska ansluta två fastigheter till ledningsnätet.

I samband med ledningsomläggningen kan det förekomma vissa störningar i vattenleveransen till berörda fastigheter, till exempel lägre tryck eller kortare avstängningar.

Det kan också bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet och eventuellt uppstår det olägenheter i form av buller och vibrationer. Kom ihåg att följa aktuell trafikskyltning.

Om du vill kontrollera att du får SMS om möjliga avstängningar gör du det på vår webbsida om SMS-utskick vid driftstörningar.

Kartskiss - Mälarvägen.jpg

Arbetet pågår: kl 00:00 till kl 00:00

Senast uppdaterad 21 september 2020