Till sidans huvudinnehåll

Norra och Södra Tibblevägen

Uppsala Vatten kommer lägga om vattenledningen i delar av Norra och Södra Tibblevägen. Ledningssträckan är källan till PAH-föroreningen i Björklinge. Arbetet är planerat att utföras i två etapper. Etapp 1 påbörjades i april och avslutades i början av juni 2021. Etapp 2 inleds under 2022.

Etapp 1 är färdig och alla rekommendationer att inte dricka vattnet är hävda sedan 210603. Provtagning har utförts i området för att bedöma om åtgärden är tillräcklig för att uppnå en god vattenkvalitet. Återställning av vägar planeras att genomföras under sommaren 2021.

Etapp 2, som inte utgör någon akut åtgärd, inleds under 2022. Hushåll som berörs av etapp 2 kontaktas i god tid innan arbetet startar.

På bilden här nedanför syns etapp 1 markerat med rött och etapp 2 markerat med blått.

björklinge karta_Tibblevägen_omläggning.jpg

Mer information på: www.uppsalavatten.se/bjorklinge

Arbetet pågår: kl 08:00 till kl 16:00

Senast uppdaterad 14 april 2021