Till sidans huvudinnehåll

Omläggning av ledningar, Fältvägen

Uppsala Vatten ska lägga om dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenledningar mellan Fältvägen 16 och korsningen Fältvägen/Björkhagsvägen. Arbetet är planerat att påbörjas v.18 och beräknas pågå till och med v.23.

Anledning till förnyelsen är en trasig ledning och då passar vi även på att lägga om alla ledgningar så att kvalité- och funktionskrav säkerställs.

I samband med ledningsomläggningen kan det bli vissa störningar i vattenleveransen till en del fastigheter så som till exempel lägre tryck och kortare avstängningar.

En del byggtrafik kommer att förekomma till och från arbetsområdet och det kan uppstå eventuella olägenheter med buller och vibrationer. Följ aktuell skyltning i området.

Arbetet pågår: kl 00:00 till kl 00:00

Senast uppdaterad 15 april 2021