Till sidans huvudinnehåll

Omläggning av ledningar i Ekeby/Flogsta

Uppsala Vatten arbetar med att lägga om ledningar i S:t Johannesgatan, Flogstavägen- och Helsingforsgatan. Arbetet började i oktober 2020 och det beräknas att vara klart under november 2021.

Under september och oktober pågår arbete på S:t Johannesgatan och Helsingforsgatan. I oktober och november kommer vi att lägga om ledningar i Flogstavägen.

Vi lägger om ledningarna för att det är dags att byta ut dem. Bytet minskar risken för vattenläckor och andra driftstörningar i framtiden.

När vi arbetar med ledningarna kan det störa vattenleveransen i området. Det kan bli lägre tryck och kortare avstängningar. Störningarna är tillfälliga och vi försöker meddela i förväg när något händer.

Det kan bli trafikstörningar, buller och vibrationer på grund av arbetet. Följ aktuell trafikskyltning.

Grumligt vatten efter vattenavstängning

Efter vattenavstängningen v.41 har vi fått inte rapporter om grumligt vatten från boende i området. Vi är medvetna om problemet och har vidtagit åtgärder genom att spola och lufta vattenledningen och kommer fortsätta göra det. Vattnet är inte farligt att dricka men vi förstår olägenheten med att vattnet är färgat och fortsätter jobba för att lösa det.

 

Arbetet pågår: kl 00:00 till kl 00:00

Senast uppdaterad 18 oktober 2021