Till sidans huvudinnehåll

Omläggning av ledningar i Ekeby/Flogsta

Uppsala Vatten ska lägga om ledningar i S:t Johannesgatan, Flogstavägen- och Helsingforsgatan. Arbetet är planerat att påbörjas under 2020-10-05 och beräknas att vara färdigt den 28 maj 2021.

Anledning till omläggningen av ledningarna är för att hålla önskad förnyelsetakt för ledningar vars funktion och/eller kondition är nedsatt, vilket minskar risken för framtida driftstörningar, till exempel vattenläckor.

Arbetet innebär att det kan bli vissa störningar i vattenleveransen på berörda adresser, exempelvis lägre tryck eller kortare avstängningar.

Det kan också bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet och därmed kan också eventuella olägenheter med buller och vibrationer förekomma. Följ aktuell trafikskyltning.

Arbetet pågår: kl 00:00 till kl 00:00

Senast uppdaterad 28 september 2020