Till sidans huvudinnehåll

Omläggning av ledningar, Rälsvägen Sunnersta

Vatten- och avloppsledningarna i Rälsvägen i Sunnersta behöver renoveras. Arbetet med att byta ledningar planeras att pågå mellan 6 juli - 23 oktober, vilket inkluderar ett uppehåll för semester.

Ändringar i trafiken på Rälsvägen kommer att förekomma, följ aktuell skyltning.

I samband med omläggningen kan det eventuellt bli vissa störningar i vattenleveranserna till berörda fastigheter, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. Om det blir aktuellt skickar vi ut information till berörda inför de möjliga vattenavstängningarna.

Arbetet pågår: kl 07:00 till kl 16:00

Senast uppdaterad 25 juni 2020