Hoppa till innehållet

Sprängarbete för Pumpstation, Vattholma

Uppsala Vatten kommer att lägga om  VA-ledningarna vid Vattholma reningsverk. Arbetet startar måndag 23 mars och förväntas vara färdigt i mitten av juni.

I samband med ledningsomläggningen kan det komma att bli vissa störningar i vattenleveransen, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar.

Senast uppdaterad 17 mars 2020