Till sidans huvudinnehåll

Omläggning av VA-ledningar i Fålhagsgatan, Fålhagsleden och Hammarbygatan

Uppsala Vatten ska renovera och lägga nya ledningar i Fålhagsgatan, Hammarbygatan och Fålhagsleden. Arbetet påbörjas under december 2022 och beräknas vara färdigt under augusti 2024.

Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dålig kondition och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kvaliteten för framtiden.

Omläggningen kommer att utföras i fyra etapper. Under tiden som arbetet pågår går byggtrafik till och från arbetsområdet och det kan förekomma eventuella olägenheter med buller och vibrationer. Vi vill också uppmuntra boende att kontrollera att till exempel inga postlådor eller häckar hänger ut över tomtgränser, eftersom grävarbeten kommer att utföras i nära anslutning till dessa.

  • Etapp 1, Fålhagsgatan 46 - 90 och Hammarbygatan 69 - 72 , dec 2022 - juli 2023
  • Infodring, Majgatan - Fålhagsleden, dec 2022 - juli 2023
  • Etapp 2, Hammarbygatan 38 - 68, juli 2023 - februari 2024
  • Etapp 3, Fålhagsleden  55 - 61, feb 2024 - aug 2024

I samband med arbetet kan det bli störningar i vattenleveransen till din fastighet, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. Om detta blir aktuellt kommer de som berörs få information i förväg per SMS. På vår sida om SMS-utskick www.uppsalavatten.se/sms kan du kontrollera att ditt mobilnummer är kopplat till rätt adress för sms-utskick vid driftstörningar. Till exempel är din jobbtelefons abonnemang ofta kopplad till din arbetsplats fakturaadress och inte till din bostadsadress.

Har du frågor?

Du är välkommen att höra av dig till kundtjänst på Uppsala Vatten och Avfall, som du når på telefonnummer 018-727 94 00 eller till projektledare Elisabet Andrae på elisabet.andrae@uppsalavatten.se

 

Arbetet pågår: kl 00:00 till kl 00:00

Senast uppdaterad 30 maj 2022