Till sidans huvudinnehåll

Omläggning av VA-ledningar i Svartmangatan

Uppsala Vatten ska lägga om ledningar i Svartmangatan. Arbetena är planerade att påbörjas augusti 2022 och planeras vara färdiga hösten 2022.

Arbetsområdet befinner sig inom fornlämningsområde, vilket medför att arkeologisk schaktövervakning kommer genomföras. Detta påverkar framfarten och tidplanen kan komma att ändras.

I samband med ledningsomläggningen kan det komma att bli vissa störningar i vattenleveransen, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar.

Arbetena innebär att det kommer att bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet och därmed kan också eventuella olägenheter med buller och vibrationer förekomma.

Trafiken kommer att ledas om och parkeringar i området kommer att flyttas tillfälligt. Följ skyltningen.

Närmare information om arbetstider kommer innan arbetet påbörjas.

Arbetet pågår: kl 07:00 till kl 17:00

Senast uppdaterad 22 juni 2022