Hoppa till innehållet

Omläggning av vatten och avlopp på Svartbäcksgatan

Uppsala Vatten och Avfall genomför en omläggning av vatten– och avloppsledningarna i Svartbäcksgatan, delen mellan Polishuset och upp till Svartbäcksgatan 71.

Arbetet beräknas pågå januari-mars 2020. Under den tiden kommer det att vara byggtrafik till och från arbetsplatsen. Buller och vibrationer kan förekomma inom området. Framkomlighet för biltrafik kommer vara begränsad på Svartbäcksgatan, följ aktuell trafikanvisning.

I samband med ledningsomläggningen kan det bli vissa störningar i vattenleveransen till vissa fastigheter, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. Information om eventuella avstängningar kommer till berörda i god tid innan.

svartbäcksgatan.png

Senast uppdaterad 13 januari 2020