Till sidans huvudinnehåll

Omläggning ledningar Kungsängen

Uppsala kommun och Uppsala Vatten förbereder Kungängsleden för kommande Tullgarnsbron genom att flytta katastrofskydd samt omläggning av befintliga ledningar.

Detta kan förutom störningen av trafik även medföra lukt från avloppsledningar som skall läggas om.

Arbetet med omläggning beräknas vara klar till sommaren 2022, därefter påbörjas brobyggandet.

Hos Uppsala kommun finns mer information om bygget av Tullgarnsbron (öppnas i ett nytt fönster).

Arbetet pågår: kl 00:00 till kl 00:00

Senast uppdaterad 26 januari 2022