Hoppa till innehållet

Petterslundsgatan, Fålhagen

Med start 12 maj inleder Uppsala Vatten arbetet med omläggning av ledningar för dricksvatten och spillvatten (avlopp) på Petterslundsgatan. Framförallt kan boende på Petterslundsgatan 13 - 33 (ojämna nummer) beröras av störningar i samband med grävarbeten. Arbetet beräknas preliminärt att vara färdigt 15 juni.

Anledningen till omläggningen beror på att ledningarna uppströms och nedströms är förnyade och att vi gör förnyelser i önskad takt för ledningar som är i behov detta.

Senast uppdaterad 05 maj 2020