Till sidans huvudinnehåll

Radhusblicken 4, Greta Arwidssons väg

Uppsala Vatten ska lägga nya VA-ledningar längs Greta Arwidssons väg. Arbetet är planerat att börja under vecka 41 och beräknas vara färdigt under december 2021.

Anledningen till utbyggnaden är att ansluta nybildade fastigheter till det allmänna VA-nätet

Arbetet innebär att det blir en del byggtrafik till och från arbetsområdet. Eventuellt kommer också sprängarbeten behöva utföras och olägenheter med buller och vibrationer kan förekomma. 

Greta AWs väg 20210906.jpg

Arbetet pågår: kl 00:00 till kl 00:00

Senast uppdaterad 16 september 2021