Till sidans huvudinnehåll

Renovering VA-ledningar Eriksberg

Vatten- och avloppsledningarna i Eriksbergsvägen behöver renoveras. Arbetet med att byta ledningar planeras att pågå från och med december 2021 till oktober 2022.

I samband med ledningsomläggningen kan det bli störningar i vattenleveransen till din fastighet, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. Om detta blir aktuellt kommer berörda få information i förväg. På www.uppsalavatten.se/sms kan du kontrollera att ditt mobilnummer är kopplat till rätt adress för att motta sms-utskick vid driftstörningar. Till exempel är oftast tjänstetelefoner kopplade till företagets fakturaadress och inte din bostadsadress.

Arbetena innebär också ändringar i trafiken på Eriksbergsvägen, följ aktuell skyltning. Eventuellt kommer sprängarbeten utföras och olägenheter med buller och vibrationer förekomma. Vi kommer i samarbete med en konsult genomföra fasadbesiktning för de hus som ligger i nära anslutning till området som påverkas av sprängarbetena, separat information skickas till berörda fastigheter.

Den här sidan uppdateras med övergripande information om projektet vartefter det fortskrider.

Arbetet pågår: kl 00:00 till kl 23:59

Senast uppdaterad 29 september 2022