Till sidans huvudinnehåll

Renovering VA-ledningar S:t Johannesgatan och Kyrkogårdsgatan

Uppsala Vatten ska renovera vatten- och avlopps-ledningar i S:t Johannesgatan. Arbetet är planerat att starta i oktober 2021 och beräknas vara klart november 2021.

Anledning till renoveringen är att ledningarna börjar bli gamla och utslitna. Genom att renovera undviker vi problem i framtiden.

I samband med ledningsomläggningen kan det bli störningar i vattenleveransen till din fastighet, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. Om detta blir aktuellt kommer berörda få information i förväg. På www.uppsalavatten.se/sms kan du kontrollera att ditt mobilnummer är kopplat till rätt adress för att motta sms-utskick vid driftstörningar. Till exempel är oftast tjänstetelefoner kopplade till företagets fakturaadress och inte din bostadsadress.

Arbetena innebär ändringar i trafiken för de gator och vägar som berörs av ledningsomläggningen. Schaktarbete kommer utföras och olägenheter med buller och vibrationer kan förekomma. 

St-Johannesgatan.png

Den här sidan uppdateras med övergripande information om projektet vartefter det fortskrider.

Arbetet pågår: kl 00:00 till kl 00:00

Senast uppdaterad 04 oktober 2021