Till sidans huvudinnehåll

Södra Gunsta

Våren 2017 påbörjades arbetet i Södra Gunsta. Arbetet genomförs i samarbete med Uppsala kommun för att bygga en ny infrastruktur i Södra Gunsta. Uppsala Vatten leder utbyggnad av gator, VA, el och tele.

Ny infrastruktur i Södra Gunsta

Planering och utbyggnad av ny infrastruktur i Södra Gunsta grundar sig på Uppsala kommuns Översiktsplan, för att möjliggöra utbyggnad av nya bostäder i området. Ny infrastruktur innefattar bland annat, nya gator, VA-ledningar, el och tele, två spillvattenpumpstationer och en damm som kommer att byggas i området.

Uppsala kommuns projekt ”Södra Gunsta” är ett omfattande och långsiktigt projekt som kommer att pågå flera år. Uppsala Vatten kommer på uppdrag av Uppsala kommun leda utbyggnaden av infrastruktur (gata, VA, el och tele) för Södra Gunsta etapp 1. Uppsala Vatten har för genomförandet av detaljplanen Södra Gunsta delat upp utbyggnaden i etapper. Etapp 1 har påbörjats i mars 2017 och planeras att vara färdigställt våren 2018. Etapp 2 är beräknat att starta hösten 2020 och kommer också att pågå under 2021.

Fler arbeten

Arbetet pågår: kl 00:00 till kl 00:00

Senast uppdaterad 20 maj 2019