Till sidans huvudinnehåll

Södra Gunsta

Arbetet genomförs i samarbete med Uppsala kommun för att bygga en ny infrastruktur i Södra Gunsta. Uppsala Vatten leder utbyggnad av gator, vatten och avlopp, el och tele.

Ny infrastruktur i Södra Gunsta

Planering och utbyggnad av ny infrastruktur i Södra Gunsta grundar sig på Uppsala kommuns Översiktsplan, för att möjliggöra utbyggnad av nya bostäder i området. Ny infrastruktur innefattar bland annat, nya gator, VA-ledningar, el och tele, två spillvattenpumpstationer och en damm som kommer att byggas i området.

Uppsala kommuns projekt ”Södra Gunsta” är ett omfattande och långsiktigt projekt som kommer att pågå flera år. Uppsala Vatten kommer på uppdrag av Uppsala kommun leda utbyggnaden av infrastruktur (gata, VA, el och tele) för Södra Gunsta etapp 1. Uppsala Vatten har för genomförandet av detaljplanen Södra Gunsta delat upp utbyggnaden i etapper.

Södra Gunsta Etapp 1 del 1 är färdigställd. Södra Gunsta Etapp 1 del 2 pågår nu. Etapp 2 är beräknat att starta i början av 2021 och beräknas vara klara under sommaren 2022.

Aktuell status Södra Gunsta etapp 1 del 2

Arbetet med utbyggnaden i Södra Gunsta etapp 1 del 2 starar i början av 2021.

Arbetena startar med att förlänga Hjulaxelvägen fram till Ärnevilundsvägen, vilket innebär att väganslutning till och från Ärnevilundsvägen kan komma att förändras beroende på utbyggnadstakten.

I och med utbyggnad av Södra Gunsta etapp 1 del 2 kommer en del av Hjulaxelvägen i höjd med Gunstavägen att trafikregleras växelvis till följd av arbeten med nyanläggning av vatten och avlopp. Trafikinskränkningen pågår från vecka till 12 och cirka 4 veckor framåt. Trafikanter ombeds följa den tillfälliga trafikanvisningen.

På en del sträckor kommer det krävas bergsprängning. I nära anslutning till sprängning varnas det genom flertal korta ljudsignaler. Efter sprängning kommer en längre sammanhållande ljudsignal som signalerar att faran är över.

Entreprenör är SET-AB.

Vid frågor om entreprenaden kontakta Uppsala Vattens projektledare Mats Andersson på telefon 0734-47 20 31 eller e-post mats.andersson@uppsalavatten.se.

Arbetet pågår: kl 00:00 till kl 00:00

Senast uppdaterad 15 mars 2022