Till sidans huvudinnehåll

Sommarro

Uppsala Vatten ska förnya huvudledningar och serviser vid Lindsbergsgatan, Karlsrogatan och Norbyvägen i Sommarro. Arbetet startar vecka 50 2020 och beräknas pågå till vecka 45 2021.

Anledningen till förnyelsen är att förbättra konditionen och säkerställa att ledningarna uppfyller gällande funktions- och miljökrav. Samtidigt minskar vi risken för framtida driftstörningar.

Då vi i projektet stött på hinder har vi valt att ändra typ av metod som vi förnyar våra ledningar med, vilket nu innebär att vi kommer att schakta större delar än vad som tidigare var tänkt. Schaktningen innebär att eventuella sprängarbeten kan förekomma. I nära anslutning till sprängning varnas det genom flertal korta ljudsignaler. Efter sprängning kommer en längre sammanhållande ljudsignal som signalerar att faran är över. Då vi förändrar vår metod av förnyelse innebär detta också en förlängning av tidplanen till och med vecka 45 2021.

I samband med ledningsomläggningen kan det komma att bli vissa störningar i vattenleveransen, till exempel lägre tryck eller kortare avstängningar. Arbetena innebär också att det kommer att bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet och därmed kan också eventuella olägenheter med buller och vibrationer förekomma.

För att säkerställa att du som boende får sms-information om eventuella vattenavstängningar eller andra driftstörningar gå in på vår sida för sms-anmälan här.

 Arbetet pågår: kl 01:00 till kl 23:00

Senast uppdaterad 04 mars 2021