Till sidans huvudinnehåll

Sommarro

Uppsala Vatten ska förnya huvudledningar och serviser vid Lindsbergsgatan, Karlsrogatan och Norbyvägen i Sommarro. Arbetet startar vecka 50 2020 och beräknas, med uppehåll för väderförhållandena, pågå till vecka 27 2022.

Anledningen till förnyelsen är att förbättra konditionen och säkerställa att ledningarna uppfyller gällande funktions- och miljökrav. Samtidigt minskar vi risken för framtida driftstörningar.

Då vi i projektet stött på hinder har vi valt att ändra typ av metod som vi förnyar våra ledningar med, vilket nu innebär att vi kommer att schakta större delar än vad som tidigare var tänkt. Schaktningen innebär att eventuella sprängarbeten kan förekomma. I nära anslutning till sprängning varnas det genom flertal korta ljudsignaler. Efter sprängning kommer en längre sammanhållande ljudsignal som signalerar att faran är över. Då vi förändrar vår metod av förnyelse innebär detta också en förlängning av tidplanen till och med vecka 50 2021.

I samband med ledningsomläggningen kan det komma att bli vissa störningar i vattenleveransen, till exempel lägre tryck eller kortare avstängningar. Arbetena innebär också att det kommer att bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet och därmed kan också eventuella olägenheter med buller och vibrationer förekomma.

Uppdatering 15 november

Just nu slutför vi de sista arbetena med nya VA-ledningar. Varje fastighet kopplas in via sin anslutningspunkt (så kallad servispunkt). När detta är klart återställer vi gata och trottoar med provisorisk asfalt. Att återställningen just nu bara blir provisorisk beror på att asfalten kräver en viss temperatur för att bli bra. Det är också klokt att vänta ett tag så att marken hinner sätta sig. När det blir varmare framåt våren sker den slutgiltiga återställningen.

Under vecka 47 (start 22 novermber) kommer vår underleverantör AARSLEFF att renovera huvudledningar i området genom så kallad infodring. Det innebär att rören får ett nytt, flexibelt, innerhölje. Det arbetet gäller ledningar vid dessa adresser:

  • Lindsbergsgatan 13-15 och fram till korsningen Norbyvägen
  • Norbyvägen 65-77
  • Karlsrogatan 86-88.

Renoveringen är schaktfri, de kommer alltså inte att gräva upp gatan.

Uppdatering 31 mars

Infodring av ledningarna är klara. Servisinfodring i området är planerat till vecka 15. Det återstår också två serviser som ska läggas om till Norbyvägen 73 och 71. Detta arbete fick skjutas upp på grund av kylan då det finns risk att provisoriskt vatten fryser. Omläggningen av serviserna kommer att ske under våren. Boende får information om detta innan.

Uppdatering 10 juni

Under mitten på vecka 24 kommer vi att påbörja servisomläggningen till Norbyvägen 71 & 73. Arbetet är planerat att ta 3 veckor. 

Arbetet kommer ske i Norbyvägen vilket betyder att ett körfält kommer att stängas av vilket kan leda till begränsad framkomlighet.

 

För att säkerställa att du som boende får sms-information om eventuella vattenavstängningar eller andra driftstörningar gå in på vår sida för sms-anmälan här.

 Arbetet pågår: kl 01:00 till kl 23:00

Senast uppdaterad 10 juni 2022