Hoppa till innehållet

S:t Johannesgatan

Uppsala Vattens arbete vid S:t Johannesgatan har blivit tillfälligt stoppat på grund utav fornlämningar där vi inväntar beslut från Länsstyrelsen. Uppdaterad information kommer att komma när vi vet mer.

Uppsala Vatten genomför en om- och nyläggning av vatten- och avloppsledningar på S:t Johannesgatan, från korsningen Västra Strandgatan till korsningen Sysslomansgatan.

Anledningen till förnyelsen är att ledningarna inte längre uppfyller fastställda funktionskrav och med en om- och nyläggning kommer vi att minska risken för återkommande driftstörningar.

Arbetet är planerat att påbörjas under vecka 7 och pågå till vecka 14. I samband med arbetet kan det bli en del byggtrafik till och från arbetsplatsen samt olägenheter med buller och vibrationer kan förekomma. Trafiken kommer att delegeras om. Följ aktuell trafikanvisning.

Senast uppdaterad 19 februari 2020