Till sidans huvudinnehåll

S:t Johannesgatan

Efter ett uppehåll är det dags igen för Uppsala Vatten att återuppta arbetet med omläggning av VA-ledningar i S:t Johannesgatan. Arbetet är planerat att börja vecka 37, och beräknas vara färdigt vecka 49.

Uppsala Vatten genomför en om- och nyläggning av vatten- och avloppsledningar på S:t Johannesgatan, från korsningen Västra Strandgatan till korsningen Sysslomansgatan.

Anledningen till förnyelsen är att ledningarna inte längre uppfyller fastställda funktionskrav och med en om- och nyläggning kommer vi att minska risken för återkommande driftstörningar.

I samband med arbetet kan det bli kortare vattenavstängningar för boende i närheten (information kommer i god tid innan). Det kommer också att vara en del byggtrafik till och från arbetsplatsen samt olägenheter med buller och vibrationer kan förekomma. Trafiken kommer att stängas av delar av sträckan och därmed omledas. Följ aktuell trafikanvisning.

Arbetet pågår: kl 00:00 till kl 23:00

Senast uppdaterad 31 augusti 2020