Till sidans huvudinnehåll

Ulleråker och Rosendal

Nya vatten- och avloppsledningar ska dras mellan Rosendal och Kungsängen/Boländerna. Ledningarna kommer att dras via Ulleråker.

I de södra delarna av Uppsala stad planeras och byggs för helt nya stadsdelar. Sedan några år tillbaka pågår utbyggnad av Rosendal med ungefär 7000 nya bostäder och nu har även planering och projektering av Ulleråker med ungefär lika många bostäder startat.

Stora delar av de områden som ska exploateras saknar i dag vatten- och avloppsledningar och helt nya ledningssystem måste därför byggas upp. Därför har Uppsala Vatten planerat och projekterat för nya huvud-/överföringsledningar för både spillvatten och dricksvatten mellan Rosendal och Kungsängen/Boländerna via Ulleråker.

Projektet är indelat i 4 etapper och under hösten 2018 påbörjades utbyggnaden av den första etappen som förläggs mellan Rosendal och de norra delarna av Ulleråker via Kronparken.

Hela projektet beräknas vara klart 30 dec 2022.

 

Etapp 1 och 2

Etapp 1 och 2 är färdigställda.

Etapp 3

Arbetet med etapp 3 pågår.

Arbete med förbipumpning påbörjades under vecka 33 och pågår fram till  vecka 45. I samband med det kommer en pumpsump (en tillfällig bassäng för spillvatten) att anläggas nära Kungsängsleden. Detta kan medföra att lukt sprids i området.

Gång- och cykelvägen på östra sidan om Fyrisån längs med Uppsala kungsängs naturreservat har stängts av i samband med arbetet med förbipumpningen. Gång- och cykelvägen beräknas öppna igen under slutet av december 2021.

Arbetet pågår: kl 00:00 till kl 00:00

Senast uppdaterad 12 juni 2019