Hoppa till innehållet

Ulleråker och Rosendal

Nya vatten- och avloppsledningar ska dras mellan Rosendal och Kungsängen/Boländerna. Ledningarna kommer att dras via Ulleråker.

I de södra delarna av Uppsala stad planeras och byggs för helt nya stadsdelar. Sedan några år tillbaka pågår utbyggnad av Rosendal med ungefär 7000 nya bostäder och nu har även planering och projektering av Ulleråker med ungefär lika många bostäder startat.

Stora delar av de områden som ska exploateras saknar i dag vatten- och avloppsledningar och helt nya ledningssystem måste därför byggas upp. Därför har Uppsala Vatten planerat och projekterat för nya huvud-/överföringsledningar för både spillvatten och dricksvatten mellan Rosendal och Kungsängen/Boländerna via Ulleråker.

Projektet är indelat i 3 etapper och under hösten 2018 påbörjas utbyggnaden av den första etappen som förläggs mellan Rosendal och de norra delarna av Ulleråker via Kronparken. Sh Bygg, Sten och Anläggning AB har tilldelats entreprenaden för att bygga denna del av ledningssträckningen och inom kort kommer även de övriga etapperna att handlas upp.

Etapp 1 beräknas vara klar under hösten 2019 och hela projektet beräknas vara klart 2020.

RoU översiktsbild.jpg

Etapp 1

Etapp 1 är påbörjad.

Uppsala kommun ansvarar för den trädfällning som pågår i området just nu. De skyddsvärda träd som fälls är beviljade av Länsstyrelsen.

Alla vägar hålls öppna förutom gång- och cykelväg vid Ulleråkersvägen 48.

Etapp 2

Etapp 2 startar i Ulleråker den 5/8.

Entreprenaden för Rosendal och Ulleråker etapp 2 inleds med styrd borrning i slutändan av etappen, vid Ulleråkersvägen.

Innan schaktningen startar genomförs trädfällning, sannolikt veckan före schaktningen. Slutdatum för hela etapp 2 är planerat till 30 maj 2020.

 

Senast uppdaterad 12 juni 2019