Till sidans huvudinnehåll

Ulleråker och Rosendal

Nya vatten- och avloppsledningar ska dras mellan Rosendal och Kungsängen/Boländerna. Ledningarna kommer att dras via Ulleråker.

I de södra delarna av Uppsala stad planeras och byggs för helt nya stadsdelar. Sedan några år tillbaka pågår utbyggnad av Rosendal med ungefär 7000 nya bostäder och nu har även planering och projektering av Ulleråker med ungefär lika många bostäder startat.

Stora delar av de områden som ska exploateras saknar i dag vatten- och avloppsledningar och helt nya ledningssystem måste därför byggas upp. Därför har Uppsala Vatten planerat och projekterat för nya huvud-/överföringsledningar för både spillvatten och dricksvatten mellan Rosendal och Kungsängen/Boländerna via Ulleråker.

Projektet är indelat i 4 etapper och under hösten 2018 påbörjades utbyggnaden av den första etappen som förläggs mellan Rosendal och de norra delarna av Ulleråker via Kronparken.

Hela projektet beräknas vara klart 30 dec 2022.RoU översiktsbild.jpg

Etapp 1 och 2

Etapp 1 och 2 är färdigställda.

Etapp 3

Etapp 3 är påbörjad.

Arbete med förbipumpning kommer att göras under vecka 33-41 och i samband med det kommer en pumpsump (en tillfällig bassäng för spillvatten) att anläggas nära Kungsängsleden. Detta kan medföra att lukt sprids i området.

Arbetet pågår: kl 00:00 till kl 00:00

Senast uppdaterad 12 juni 2019