Till sidans huvudinnehåll

Utbyggnad VA-ledning i Slavsta

Uppsala Vatten ska lägga nya VA-ledningar i Slavsta från Stålgatan. Arbetet är planerat att börja i maj 2021 och beräknas vara färdigt under oktober 2021. 

Anledningen till utbyggnaden är att ansluta nybildade fastigheter till det allmänna VA-nätet.

Arbetet innebär att det blir en del byggtrafik till och från arbetsområdet och därmed kan också eventuella olägenheter med buller och vibrationer förekomma.

Slavsta - ny VA-ledning.png

Kartan visar ungefärligt arbetsområde.

Arbetet pågår: kl 00:00 till kl 00:00

Senast uppdaterad 05 juli 2021