Till sidans huvudinnehåll

Utbyggnad VA-ledningar Greta Arwidssons väg

Uppsala Vatten ska bygga ut vatten- och avloppsledningarna i Greta Arwidssons väg. Arbetet är planerat att påbörjas under maj månad 2022, och beräknas att bli klart under sommaren 2022.

Arbetet innebär en del byggtrafik till och från arbetsområdet och därför kan också olägenheter med buller och vibrationer förekomma. Vi kommer i samarbete med en konsult genomföra fasadbesiktning för de hus som ligger i nära anslutning till området, separat information skickas till berörda fastigheter.

I samband med anläggningsarbetet kan det bli störningar i vattenleveransen till din fastighet, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. Om detta blir aktuellt kommer de som berörs få information i förväg.

På vår sida om SMS-utskick kan du kontrollera att ditt mobilnummer är kopplat till rätt adress för sms-utskick vid driftstörningar. Till exempel är din jobbtelefons abonnemang ofta kopplad till din arbetsplats fakturaadress och inte till din bostadsadress.

Har du frågor?

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Mattias Nyberg, som är VA-projektör på Uppsala Vatten, på mattias.nyberg@uppsalavatten.se.

Arbetet pågår: kl 00:00 till kl 00:00

Senast uppdaterad 17 maj 2022