Till sidans huvudinnehåll

VA-arbeten på Stora torget

Uppsala kommun startar ombyggnation av Stora torget i januari 2022 och den  beräknas pågå fram till och med våren 2023. I samband med ombyggnaden kommer Uppsala Vatten att byta VA-ledningarna under torget som är gamla och behöver bytas.

I huvudsak kommer två arbetslag att arbeta inom arbetsområdet och arbetet kommer att pågå inom två etapper parallellt.

VA-arbetet beräknas utföras från mitten av januari 2022 och fram till senare delen av våren 2022. Arkeologer kommer att övervaka arbetet då vi kommer ner i kulturlagret där fornlämningar kan påträffas.

Arbetena utförs i etapper och torget hålls öppet i så stor utsträckning som möjligt. Under arbetet kommer gående alltid att komma fram över torget och vidare på anslutande gator samt fram till butiks- och restaurangentréer. Byggstängsel gör det säkert att passera trots att ombyggnation pågår.

Berörda fastighetsägarna kommer regelbundet att få information om hur arbetet utvecklas och fortskrider.

Arbetet pågår: kl 00:00 till kl 00:00

Senast uppdaterad 16 juni 2022