Till sidans huvudinnehåll

VA-ledningsarbete Bror Hjorts väg i Björklinge

Uppsala Vatten ska ansluta fastigheter till vatten- och avloppsledningarna i Bror Hjorts väg.

Uppdatering 10 januari: Arbetet är utfört. Återställning av asfalt sker när vädret tillåter senare i vår.

Arbetet innebär att nya VA-ledningar kommer anläggas i anslutning till dessa fastigheter. Arbetet planeras starta i månadsskiftet oktober/november 2021 och beräknas pågå i cirka en månad.

I samband med anläggningsarbetet kan det bli störningar i vattenleveransen till din fastighet, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. Om detta blir aktuellt kommer de som berörs få information i förväg.

På vår sida om SMS-utskick kan du kontrollera att ditt mobilnummer är kopplat till rätt adress för sms-utskick vid driftstörningar. Till exempel är din jobbtelefons abonnemang ofta kopplad till din arbetsplats fakturaadress och inte till din bostadsadress.

Arbetena innebär också ändringar i trafiken för de gator och vägar som berörs av ledningsomläggningen. Schaktarbete kommer utföras och olägenheter med buller och vibrationer kan förekomma.

 

Arbetet pågår: kl 00:00 till kl 00:00

Senast uppdaterad 10 januari 2022