Till sidans huvudinnehåll

VA-ledningsarbete Krusbärsgatan i Årsta

Uppsala Vatten ska bygga ut VA-ledningar i gång/cykelvägen vid Krusbärsgatan. Arbetena är planerade att påbörjas under september 2022, och beräknas vara färdiga under oktober 2022.

I samband med arbetena kan det bli vissa störningar i vattenleveransen till din fastighet, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. Om detta blir aktuellt kommer berörda få information innan en vattenavstängning.

www.uppsalavatten.se/sms kan du kontrollera att ditt nummer är kopplat till rätt adress för att motta sms-utskick vid driftstörningar. Till exempel är oftast tjänstetelefoner kopplade till företagets fakturaadress och inte din bostadsadress.

Arbetena innebär byggtrafik till och från arbetsområdet och det kan förekomma eventuella olägenheter med buller och vibrationer.

Arbetena innebär också att trafiken kommer att ledas om på gång/cykelvägen, följ aktuell trafikskyltning.

Arbetet pågår: kl 07:00 till kl 17:00

Senast uppdaterad 29 juni 2022