Till sidans huvudinnehåll

VA-ledningsarbeten Rådjursstigen, Sunnersta

Under v.41 har vi för avsikt att påbörja arbetet med nyläggning av vatten- och avloppsledningar längs med Rådjursstigen i Sunnersta. Arbetet beräknas pågå fram till december 2021.

Orsaken till markarbetet är att ansluta fastigheter längs med Rådjursstigen till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

VA-ledningsarbetena innebär att det kommer att bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet. Det kan också förekomma olägenheter med buller och vibrationer. Avstängningar för trafik förekommer, följ tillfällig skyltning.

 

Uppdatering 2021-12-03

Under vecka 49 kommer entreprenören att slutföra arbetena på Rådjursstigen.

Eftersom det just nu är för kallt för att asfaltera så kommer vi behöva vänta med det tills det blir varmare ute. Troligtvis blir asfalteringen av fram mot våren.

Läs mer anslutning

 

 

 

Arbetet pågår: kl 00:00 till kl 00:00

Senast uppdaterad 15 november 2021