Hoppa till innehållet

VA-omläggning i Luthagen

De gator som påverkas är Norrlandsgatan, Sibyllegatan och en bit av Ringgatan. Arbetet beräknas pågå till mitten av februari 2020.

Vi lägger om cirka 220 meter VA-rör i gatorna. In- och utfarter till berörda fastigheter kommer att hållas öppna i möjligaste mån.

Se karta över de fastigheter som berörs.

Luthagen.png

Senast uppdaterad 18 november 2019