Till sidans huvudinnehåll

Vaksalagatan

Uppsala Vatten ska förnya VA-ledningar i Vaksalagatan mellan Stora Torget och Kungsgatan. Arbetet är planerade att påbörjas under mars 2021, och beräknas att vara färdigt under vecka 25.

vaksalagatan.png

Förnyelsen sker i samband med ombyggnationen av Vaksalagatan och utförs för att förebygga framtida problem med VA-ledningarna.

I samband med ledningsomläggningen kan det komma att bli vissa störningar i vattenleveransen till vissa fastigheter kan det till exempel uppstå lägre tryck och kortare avstängningar. Tid för eventuell avstängning meddelas av arbetsledare inför avstängningen.

Arbetena innebär att det kommer att bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet och därmed kan också eventuella olägenheter med buller och vibrationer förekomma. Trafiken kommer att stängas av delar av sträckan och därmed omledas. Följ aktuell trafikanvisning på plats.

Har du frågor?

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Mattias Nyberg som är VA-Projektör på Uppsala Vatten och Avfall. Du når honom lättast på
018-727 95 88.

Arbetet pågår: kl 00:00 till kl 00:00

Senast uppdaterad 19 februari 2021