Hoppa till innehållet

Verkmästargatan och Murargatan

Uppsala Vatten renoverar befintlig vattenledning i Murargatan och i Verkmästargatan med start det 2 september 2019. Arbetet beräknas pågå till slutet av december 2019.

Det här gör vi för att ledningen är i så dåligt skick att det har uppstått akuta vattenläckor vid flera tillfällen. 

Arbetet kommer innebära kortare vattenavstängningar för boende på Verkmästargatan, Murargatan, Byggmästargatan och Apelgatan. Mer information kommer till berörda i god tid innan vattenavstängning sker. 

Arbetet kommer utföras i flera steg med schaktfri teknik för att minimera trafikpåverkan. På Verkmästargatan och Murargatan samt korsningarna Mistelgatan/Verkmästargatan, Murargatan/Snickargatan,  Murargatan/Byggmästargatan och Verkmästargatan/Apelgatan kommer det att bli begränsad framkomlighet för bilar, gående och cyklister. Följ trafikanvisningar.

 

Senast uppdaterad 24 juni 2019