Till sidans huvudinnehåll

Abonnemang

Om ditt företag äger en fastighet måste du teckna ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall. Fastighetsägare som har enskild avloppsanläggning är även skyldig att ha abonnemang för slam. Har du verksamhet inom restaurang, storkök, livsmedelsbutik, livsmedelsgrossist eller liknande behöver du även ett abonnemang för hämtning av livsmedelsavfall.

Tillgängliga abonnemang

Abonnemang för hushållsavfall

Om ditt företag äger en fastighet måste du teckna ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall.

Abonnemang för livsmedelsavfall

Abonnemang för hämtning av livsmedelsavfall ingår i hushållsabonnemanget för de fastighetsägare som har verksamhet inom restaurang, storkök, livsmedelsbutik, livsmedelsgrossist eller liknande.

Abonnemang för hämtning av slam och latrin

Saknar din fastighet kommunalt avlopp kan du behöva ett abonnemang för hämtning av slam eller latrin. De fastighetsägare som väljer att kompostera sitt latrinavfall måste ansöka om dispens hos Miljöförvaltningen.

Anmäl ägarbyte

När du säljer din fastighet ansvarar du för att både du och köparen fyller i och skriver under ägarbytesanmälan. Ifylld och underskriven anmälan ska sedan vara oss tillhanda när de nya ägarna tillträder fastigheten. Ägarbytesanmälan gäller abonnemang både för dricksvatten och avlopp och för hushållsavfall. Ägarbytesblankett beställer du under Mina sidor, eller genom att kontakta kundtjänst.

Mina sidor – Mitt abonnemang

Anmäl inflyttning i nybyggd fastighet

När du som fastighetsägare tillträder en nybyggd fastighet ansvarar du för att fylla i en inflyttningsanmälan och skicka in den till oss.

Inflyttningsanmälan (pdf)

Handbok för avfallsutrymmen

Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen innehåller råd och anvisningar för transport, förvaring, arbetsmiljö och annat som rör hanteringen av ditt avfall.

Läs mer hos Avfall Sverige (öppnas i ett nytt fönster)