Hushållsavfall

Om ditt företag äger en fastighet måste du teckna ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall. Alla fastighetsägare är skyldiga att ha abonnemang för hämtning av restavfall (brännbart) och matavfall. Uppsala Vatten ansvarar för insamling och återvinning av hushållsavfallet.

Vi har börjat arbetet med att byta ut samtliga matavfallskärl tyngre än 140 liter till standardstorlek. På sikt kommer vi att fasa ut 190 liters-kärl och 370 liters-kärl, men de kommer att finnas kvar på taxan tills utfasningen är genomförd. Vid ny utställning eller ändring av abonnemang på matavfallskärl gäller från och med nu 140 liters-kärl som maxstorlek.

Abonnemang som passar dig

Vi har kärl från 190 liter upp till 660 liter för restavfall (brännbart) och 140 liter för matavfall. Med tömningsintervall från 7 gånger per år (restavfall) och 26 gånger per år (matavfall) till 260 tömningar per år kan du välja det abonnemang som passar dig och din verksamhet bäst. Se aktuell taxa för kompletta hämtningsalternativ.

Taxa

Aktuell taxa för hämtning av hushållsavfall hittar du under Betalning och avgifter.

Mer information

Vill du teckna ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall eller göra ändringar i ditt befintliga abonnemang, som exempelvis begära uppehåll i hämtning av ditt hushållsavfall, förlänga hämtningsintervallet eller ansöka om gemensam sophämtning? Kontakta kundservice, så hjälper vi dig.

Kontakta kundservice

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-08T23:41:48
Last modified:
2024-05-02T16:46:42
Published:
2019-05-08T23:45:22
Last published:
2024-05-02T16:46:42
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
hushallsavfall

EPI.Id
addaaefff9974444a95e6330df38ffed